Holenderskie prawo pracy – co warto wiedzieć?

Jakie wynagrodzenie czeka cię w Holandii?
25 sierpnia, 2023

Holenderskie prawo pracy – to musisz wiedzieć!

Praca w Holandii i przepisy z nią związane? Warto je poznać, bo wszystkich – niezależnie od kraju pochodzenia – obowiązuje to samo prawo i przez wszystkich musi być przestrzegane, by mogli pracować legalnie.

Jak wygląda holenderski dzień pracy?

Pracownik zatrudniony w Holandii pracuje przez 8 godzin dziennie i w zależności od przyjętego CAO (ustaleńw układzie zbiorowym) 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. 12 godzin – to maksymalny czas, jaki osoba może przepracować w ciągu doby w Holandii. Wliczane są w to nadgodziny. Zapis ten jest dokładnie określony w holenderskich przepisach dotyczących prawa pracy. Maksymalnie tydzień pracy może wynieść 60 godzin i nie więcej.

Kiedy przysługuje ci przerwa między zmianami?

Między zmianami pracownikowi przysługuje 11 godzin przerwy. Jest to wymóg, który musi być przestrzegany kategorycznie. Jedynym odstępstwem od tej reguły, jest wyjątkowa możliwość skrócenia czasu odpoczynku – raz w tygodniu, do 8 godzin.

Kiedy przysługuje ci przerwa w ciągu dnia?

Pracownikowi przysługuje minimum 30 minut przerwy, jeżeli jego czas pracy przekroczył już
5,5 godziny. Natomiast, jeżeli przekroczy już 10 godzin, to taka przerwa automatycznie się przedłuża i powinna trwać przynajmniej 45 minut. Za przerwy, Holenderscy pracodawcy zazwyczaj nie płacą.

Kiedy masz czas na odpoczynek?

Każdy pracownik po tygodniu pracy powinien mieć minimum 36 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Jak wyglądają przepisy dotyczące nocnej zmiany?

Jeżeli mamy tzw. „nocki”, to wedle holenderskiego prawa, nie możemy pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo. Jest to nienaruszalna zasada. Po każdej zmianie pracownikowi przysługuje co najmniej 14 godzin odpoczynku. Po serii zmian nocnych – 3 takich zmianach – czas odpoczynku równa się 46 godzinom.

Kiedy na urlop?

Wymiar dni urlopowych określa ustawa o prawie pracy, ale często osobne szczegółowe ustalenia dotyczące urlopów zawarte są w zbiorowych układach pracy – CAO i mogą się różnić od tych przyjętych przez państwo. CAO to zbiór przepisów, które określają prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy. Układy te różnią się ustaleniami w zależności od branży.
Według holenderskiego prawa pracy, każda osoba bez względu na charakter pracy i zajmowane stanowisko, waha się od 20 dni do 30 dni płatnego urlopu w ciągu roku. Liczba dni przeznaczonych na wypoczynek zależy często od wieku i stażu pracy. Prócz płatnego urlopu, pracownikom przysługuje też „dodatek urlopowy” i jest to 8,33% rocznego wynagrodzenia. Wymiar dni urlopowych powinien widnieć w zawartym z pracownikiem przez zakład / branżę układzie zbiorowym, a jeżeli to nie ma miejsca, to musi być podany w umowie o pracę.

Czym jest CAO i co regulują Zbiorowe Układy Pracy?

Powyższe, określone przez kodeks pracy zasady mogą podlegać zmianie, jeżeli zostało to ustalone w zbiorowym układzie pracy. W Holandii zbiorowe układy pracy (Collectieve Arbeidsovereenkomst, w skrócie CAO) mogą regulować przepisy prawa pracy i przez to odbiegać od z góry ustalonych zapisów państwowych.
Holenderskie agencje pośrednictwa pracy mają możliwość wyrażenia chęci zrzeszenia się w jednej z dwóch stworzonych do tego organizacji: NBBU (Holenderski Związek Agencji Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej, NBBU-CAO) lub ABU (Generalny Związek Agencji Pracy Tymczasowej, ABU-CAO).
Wykonując swoją pracę w Holandii podlegasz pod CAO zleceniodawcy. W momencie, gdy kończy się zlecenie lub gdy pracownik jest niezdolny do pracy a ma kontrakt czasowy, to podlega automatycznie pod ustalenia zawarte w ABU lub NBBU.

Kiedy masz ustawowo wolne dni od pracy?

W Holandii, podobnie, jak i w innych krajach, ustalono dni ustawowo wolne od pracy. Jednak holenderskie prawo pracy przewiduje możliwość pracy w dzień świąteczny za specjalną stawką 200%. Inaczej, niż w Polsce – pracownik nie wybiera sobie dodatkowego wolnego za pracę, gdy święto przypadło w sobotę. Holenderskie dni wolne ustawowo od pracy w 2022 roku, to między innymi:

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.
  • Wielkanoc – 17 kwietnia 2022 r.
  • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.
  • Dzień Króla – 27 kwietnia 2022 r.
  • Wniebowstąpienie Pańskie – 26 maja 2022 r.
  • Zielone Świątki/Zesłanie Ducha Świętego – 5 czerwca 2022 r.
  • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – 6 czerwca 2022 r.
  • I Dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2022 r.
  • II Dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia 2022 r.

Jak wygląda holenderskie BHP?

W Holandii kładzie się duży nacisk na standardy bezpieczeństwa. Dlatego i pracodawca
i pracownicy – wspólnie odpowiadają za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy. Tak samo, jak w Polsce, pracodawca jest zobowiązany udzielić przyjętemu pracownikowi informacji na temat zasad BHP – tych ogólnych i tych bezpośrednio dotyczących konkretnego stanowiska i całego zakładu pracy. Jeżeli to konieczne i taka jest specyfika wykonywanej pracy (np. praca przy niebezpiecznych substancjach) to środki ochrony zapewnia pracownikom pracodawca. Jeżeli pracodawcą jest agencja pośrednictwa pracy, to nie odpowiada ona za ewentualne wypadki, odpowiedzialność leży po stronie zakładu, w którym praca jest wykonywana.

Co się dzieje, gdy trwale zachorujesz?

Pracując legalnie w Holandii przysługuje ci prawo do zasiłku chorobowego. Gdy niedomagasz i złoży cię choroba – przysługuje ci zasiłek chorobowy. Minimalnie jest to 70% obecnego wynagrodzenia, ale przeważnie przyznawane jest 91% w pierwszym roku choroby, a 70% w dopiero drugim. Pracodawca wypłaca zasiłek przez 2 lata, jeżeli stan zdrowia pracownika tego wymaga i jest udokumentowany niezdolnością do pracy. Jeżeli masz nie ukończone 65 lat i faktycznie nie możesz wykonywać pracy, to już po roku absencji zdrowotnej można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy zawodowej. Warunki przyznania renty dokładnie reguluje holenderskie prawo pracy i są one restrykcyjne. Renta jest przyznawana w naprawdę uzasadnionych przypadkach.

Łatwiej z KENSY B.V.

Jak wszyscy wiemy, co kraj to obyczaj – co kraj to inne regulacje prawne. Dlatego, jeżeli mieszkasz i pracujesz w Holandii zadbaj oto, by być obeznanym z tutejszym prawem pracy. Jeśli podejmiesz pracę za pośrednictwem agencji pracy KENSY B.V. to będzie ci łatwiej, ponieważ pomożemy ci przebrnąć przez labirynty przepisów. Wskażemy kierunek, najdogodniejsze dla ciebie rozwiązania (negocjacje stawek, urlopów) i swobodnie będziesz mógł/mogła rozwijać swoją karierę na holenderskiej ziemi.

Nie czekaj na przyszłość - kształtuj ją teraz!

Przyłącz się do KENSY i rozpocznij swoją ścieżkę zawodową w Holandii

Decyzja o podjęciu pracy za granicą może budzić wątpliwości. Główną obawą jest wybór nieuczciwego pośrednika pracy. Na forach internetowych dotyczących pracy za granicą temat ten pojawia się regularnie.